Skip links

ไขความลับของ Freediving ทำไมถึงหายใจได้นาน?

Freediving หรือการดำน้ำโดยไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงสมัยนี้ แต่ถ้าหากคุณไม่เคยลองเล่นกิจกรรมนี้มาก่อน คุณอาจจะมองว่าการ freediving ก็คือการดำน้ำลึกๆ หรือถ่ายภาพสวยๆ เท่านั้น แต่จริงๆ แล้วความสามารถในการหายใจของเราเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำ freediving อย่างมาก

Freediving หรือการดำน้ำโดยไม่ใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในช่วงสมัยนี้ แต่ถ้าหากคุณไม่เคยลองเล่นกิจกรรมนี้มาก่อน คุณอาจจะมองว่าการ freediving ก็คือการดำน้ำลึกๆ หรือถ่ายภาพสวยๆ เท่านั้น แต่จริงๆ แล้วความสามารถในการหายใจของเราเองเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำ freediving อย่างมาก

How Freediving Courses Help You Hold Your Breath Longer

ความลับของ Freediving

การ freediving มีความเป็นอันตรายเมื่อไม่ได้ฝึกฝนหรือไม่รู้จักการควบคุมการหายใจอย่างถูกวิธี ในขณะที่ผู้ที่ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการ free diving พบว่าการหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะเมื่อเราลดการใช้พลังงานของร่างกายในการหายใจ จะช่วยลดการใช้ออกซิเจนของร่างกายได้เช่นกัน

ความสำคัญของการหายใจ

การหายใจถูกต้องและเหมาะสม เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถหายใจได้นานขึ้น โดยที่ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหอบ ซึ่งการหายใจในน้ำนั้นต่างกับการหายใจบนผิวน้ำ โดยเราต้องเรียนรู้การหายใจให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้การควบคุมจิตใจให้สงบ เพื่อช่วยลดความเครียดและความกลัวขณะ Freediving

How Freediving Courses Help You Hold Your Breath Longer

เทคนิคการหายใจ

การหายใจขณะ Freediving มีเทคนิคที่ช่วยให้ผู้เล่นสามารถหายใจได้นานขึ้น โดยที่ไม่รู้สึกว่าเหนื่อยหอบ และช่วยควบคุมการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสมกับกิจกรรม Freediving ซึ่งเทคนิคที่นิยมใช้กันมีดังนี้ 1. การหายใจลึกๆ ก่อนจะเข้าน้ำ 2. การหายใจอย่างช้าๆ เพื่อให้ร่างกายมีเวลาปรับตัว 3. การหายใจลึกๆ ก่อนจะลุยลงน้ำ 4. การหายใจเป็นช่วงๆ โดยไม่ต้องหายใจเต็มปอดทั้งหมด

ทำไมถึงหายใจได้นาน

การ freediving ไม่ใช่แค่การฝึกฝนการหายใจเพื่อให้สามารถหายใจได้นานๆ แต่เป็นการฝึกฝนการควบคุมการหายใจและการเผชิญหน้ากับความกดดันของน้ำในลำตัว ผู้ที่ฝึกฝนการ free diving จะสามารถลดการใช้พลังงานของร่างกายในการหายใจลงได้ โดยการลดความเร็วของการหายใจและการหยุดหายใจเป็นสิ่งที่สำคัญ

How Freediving Courses Help You Hold Your Breath Longer


ข้อควรระวัง

การ freediving เป็นกิจกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ หากไม่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมนี้ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ที่ทำ ดังนั้น หากคุณต้องการลองทำกิจกรรมนี้ควรฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคการหายใจและการควบคุมตัวให้ดีก่อน

สรุป
การ freediving เป็นกิจกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำ โดยหากไม่มีประสบการณ์อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพของผู้ที่ทำ ความสามารถในการหายใจเป็นสิ่งสำคัญในการทำ free diving โดยผู้ที่ฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการ free diving จะสามารถลดการใช้พลังงานของร่างกายในการหายใจได้ และเคล็ดลับสำคัญที่สุดคือการควบคุมตัวเองให้มีสมาธิและมีความสุขภาพดี ดังนั้น หากคุณต้องการลองทำกิจกรรมนี้ควรฝึกฝนและเรียนรู้เทคนิคการหายใจและการควบคุมตัวให้ดีก่อน

สำรวจโลกใต้น้ำแบบอิสระกับ Bigbbble เรียนรู้ Freediving และสนุกไปกับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

https://divingatkohtao.com/diving-courses/padi-basic-freediver-course/

ที่มา:
https://www.padi.com/th/courses/freediver

Explore
Drag