Skip links

Emergency First Respons (EFR) คืออะไร

PADI Emergency First Respons (EFR) เป็นหลักสูตร ที่ได้รับการพัฒนาจาก PADI ไว้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

PADI Emergency First Respons (EFR) เป็นหลักสูตร ที่ได้รับการพัฒนาจาก PADI ไว้สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนื่องมาจากอุบัติเหตุต่างๆ รวมถึงอุบัติเหตุจากการดำนำ้หรือการจมน้ำ เป็นการเรียนรู้ลำดับการให้การดูแลในภาวะฉุกเฉินเช่นเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ที่ใช้รักษา เมื่อมีใครหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

โดยหลักสูตรจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนแรกจะเป็นการรดูวีดีโอ ส่วนที่สอง จะเป็นการสาธิต และการฝึกปฏิบัติกับหุ่น

เนื้อหาจะประกอบไปด้วย

AB-CABS

การประเมินเบื้องต้นและขั้นตอนการดูแล [ประเมินสิ่งอันตราย / สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน / ขออนุญาต / การแจ้ง EMS]

A- เปิดทางหายใจของผู้ป่วย โดยใช้วิธีการยกคางและหัวขึ้น และตรวจสอบการอุดตัน

B – หายใจปกติหรือไม่ เคาะกระดูกไหปลาร้าของผู้ป่วย และมอง ฟัง และสัมผัสลมหายใจเป็นเวลา 10 วินาที

  • C – นวดหัวใจ
  • A – เปิดทางเดินหายใจ
  • B – ผายปอด การเป่าปาก
  • S – ภาวะเลือดออกอย่างรุนแรง / การจัดการภาวะช็อค / การจัดการภาวะกระดูกสันหลังบาดเจ็บ

CPR

  • CPR ย่อมาจากการช่วยชีวิตขั้นสูง
  • CPR เป็นขั้นตอนปฏิบัติชั่วคราวโดยรวมการนวดหัวใจและเป่าปากจนกระทั่ง EMS หรือ AED มาถึง
  • CPR เพียงอย่างเดียวแทบจะไม่รีสตาร์ทหัวใจของผู้ป่วย โดยที่ไม่ได้ใช้ AED ร่วมด้วย การปฏิบัติ CPR อย่างถูกต้องในคนที่ไม่มีการเต้นของหัวใจ จะไม่สามารถทำให้พวกเขาแย่ลง การช่วยชีวิตโดยการเป่าปากจะให้ออกซิเจนอย่างเพียงพอที่จะช่วยผู้ป่วยที่ไม่หายใจ ไม่จำเป็นต้องทำ CPR ในผู้ที่หมดสติแต่ยังหายใจอยู่ ควรจัดให้อยู่ในท่าพักฟื้นหากไม่สงสัยว่ามีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง

หลักสูตรนี้ใช้เวลา อบรบเพียง 1 วัน

ถ้าหากใครสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะ

Bookings

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.padi.com/courses/efr

Explore
Drag